Het paradijs in jezelf

Op het moment dat onze conceptie plaatsvindt ZIJN we een subtiele onverdeelde dimensie van ons eigen bewustzijn.  Al in de baarmoeder en bij onze geboorte worden we beïnvloed door dingen die buiten ons plaatsvinden. Het paradijs in jezelf zoeken is terugkeren naar deze pure, open, vrije en onvoorwaardelijke state of being. Een van de wegen hier naartoe gaat via het geheel bewonen van je eigen lichaam en tegelijkertijd het ervaren dat je lichaam een is met de ander.

We zijn vervreemd van de kennis en het weten van ons lichaam. Weggeraakt van het belang en de waardering van vertrouwen op onze intuïtie. We leven meestal in ons hoofd en soms in een gedeelte van onze buik. Spirituele tradities en spirituele stromingen binnen de psychologie onderkennen steeds meer het belang van mindfulness en het belang van het weten van het lichaam.

Hindi yoga en Tibetaanse geneeswijzen werken al eeuwen met het centrale energiekanaal dat langs onze ruggengraad, nek en hoofd loopt. We kunnen dit kanaal gebruiken als toegang tot fundamenteel onverdeeld bewustzijn en onze levensenergie.  Het is een bron die we kunnen aanboren door bewust in ons lichaam aanwezig te zijn. Ons lichaam als het ware te bewonen. Het is niet alleen een bron voor het helen van onszelf maar ook een bron om onszelf te kennen en open te stellen voor subtiele energie – contact met de ander, creatieve gedachten, ingevingen, intuïtie – een weten dat ons toevalt via het collectieve veld.

Dit onverdeelde bewustzijn kunnen we dus gericht trainen door drie lichaamscentra – het centrum van het hoofd, van de borst en van de buik – via onze adem synchroon te verbinden en tegelijkertijd te blijven onderscheiden. Hierdoor stimuleren we de energie van hoofd, hart en buik en zorgen we ervoor dat de verbinding veerkrachtig blijft, zodat je bij over-activering van hoofd, hart of buik soepel en bewust kunt schakelen om weer in balans te komen. Een geleide meditatie ter ondersteuning van dit boeiende proces kun je bij mij aanvragen (kb@beispiel.nl)

Een tweede geleide meditatie die ik zelf heel krachtig vind gaat over het “bewonen” van elk deel van je lichaam. Je kijkt niet in je voet, maar je bent je voet. Door dit bewonen te trainen werk je aan het subtiele detectie- en helingsinstrument wat je lichaam is. Je zult ontdekken en erop leren vertrouwen dat je al heel bent. In relatie met anderen communiceer je vanuit die heelheid met groeiende authenticiteit.

Zo kunnen we allemaal en met elkaar werken aan de heling van een gedefragmenteerde wereld, te beginnen bij die in onszelf.

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close