Shades of silence Elise van der Linden

Elise over haar werk:

Overal in de wereld zie ik momentopnames van transformaties. Daarin speelt een voortdurende wisselwerking tussen de menselijke ‘natuur’ en de overige natuur. 

Het zijn processen die zowel in onze samenleving als in onze eigen psyche plaats vinden: een eeuwige zoektocht naar balans tussen het kunstmatige en het natuurlijke, het najagen en het loslaten, het verstand en het gevoel. 

Daardoor is alles voortdurend in beweging en transformeert, op zoek naar een nieuwe balans. Er is overal en altijd groei en verval aanwezig, zowel in de grootste steden op aarde als in de kleinste cellen van ons brein.

De plekken die ik op mijn foto’s laat zien, zijn in hun ruimtelijkheid aanwezig en  ondergaan ongestoord een verstilde transformatie. Natuurlijk licht geeft de plekken een bepaalde zachtheid en vertrouwdheid, maar ook geheimzinnigheid en mystiek. 

Dergelijke plekken inspireren mij, omdat ze me een waarheid laten ervaren, die altijd aanwezig is onder de oppervlakte van ons bestaan als mens.

Elise maakte in opdracht van de Fundatie Zwolle 3 video animaties die in 2017 getoond werden op het theaterfestival De Parade. NRC en Volkskrant schreven lovend over haar werk.  Naar de animatievideo Shades of silence van Elise van der Linden.

Tile-windows-Shades-of-Silence-web

Entropy-website

 

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close